Príklad formulára pre zber zadaní

Pozrite si zdrojový kód stránky.

Dáta sa ukladajú na internú stránku FormularPrikladZadania/ZozbieraneData

  • Meno:

  • Priezvisko:

  • Krúžok:

  • Domáce zadanie sem:

KMaDGWiki: FormularPrikladZadania (last edited 2009-09-07 21:13:21 by jenca)