Sem sa pripájajú dáta z formulára pre zber zadaní.

Pozri prílohy tejto stránky.

KMaDGWiki: FormularPrikladZadania/ZozbieraneData (last edited 2009-09-07 20:22:34 by jenca)