Katedra matematiky
a deskriptívnej geometrie

Stavebná fakulta, STU


O katedre

rightarrow.gif

Členovia katedry

rightarrow.gif

Publikačná činnosť katedry

rightarrow.gif

Vedecko-výskumná činnosť katedry

rightarrow.gif

Grantové výzvy v riešení

Štúdium

rightarrow.gif

Matematicko-počítačové modelovanie

rightarrow.gif

PhD. štúdium

rightarrow.gif

Výuka / Prípravné kurzy 2024

Konferencie a projekty

rightarrow.gif

Konferencie a semináre

rightarrow.gif

Modelovanie tiažového poľa Zeme

Ostatné informácie

rightarrow.gif

Zaujímavé linky

rightarrow2.gif

Najnovšie zmeny

rightarrow2.gif

Pre autorov stránok

Tieto stránky sú vytvárané v systéme MoinMoin.

Správca wiki: gejza.jenca@stuba.sk

KMaDGWiki: FrontPage (last edited 2024-05-28 12:44:46 by jenca)