PhD. štúdium – aplikovaná matematika

Aktuálne témy dizertačných prác

Aktuálne témy, o ktorých je možné sa informovať u školiteľov, sú:

V prípade záujmu o tieto témy alebo o diskusiu o iných témach, neváhajte kontaktovať našich zamestnancov.

Aktuálni doktorandi

Obhájené dizertačné práce

KMaDGWiki: PhdStudium (last edited 2023-04-29 17:30:59 by xseligaa)