PhD. štúdium

Aktuálne témy

Aktuálne témy, na ktoré je možné sa informovať u školiteľ, sú:

V prípade záujmu o tieto témy alebo o prípadnú diskusiu o iných témach, neváhajte kontaktovať našich školiteľov.

Aktuálni doktorandi

Obhájené dizertačné práce

KMaDGWiki: PhdStudium (last edited 2021-09-01 13:57:36 by xseligaa)