PhD. štúdium

Aktuálne témy

Aktuálne témy, na ktoré je možné sa informovať u školiteľov, sú:

V prípade záujmu o tieto témy alebo o diskusiu o iných témach, neváhajte kontaktovať našich zamestnancov.

Aktuálni doktorandi

Obhájené dizertačné práce

KMaDGWiki: PhdStudium (last edited 2021-12-04 22:52:39 by xseligaa)