Výuka

PEDAGOGICKÉ SKÚSENOSTI

  • Matematika, cvičiaci, Stavebná fakulta STU v Bratislave, 2011 – 2013, 2019 – súčasnosť
  • Matematika 2, cvičiaci, Stavebná fakulta STU v Bratislave, 2014 – súčasnosť
  • Matematika 4, prednášajúci a cvičiaci, Stavebná fakulta STU v Bratislave, 2015 – súčasnosť
  • Numerická matematika, cvičiaci, Stavebná fakulta STU v Bratislave, 2010 – 2015
  • Software (ANSYS), cvičiaci, Stavebná fakulta STU v Bratislave, 2010 – 2012, 2014 – súčasnosť
  • Prúdenie kvapalín a plynov, cvičiaci, Stavebná fakulta STU v Bratislave, 2014 – 2015, 2017 – súčasnosť
  • Matematické modely v geodézii, prednášajúci a cvičiaci, Stavebná fakulta STU v Bratislave, 2014 – 2016