Fotografie


2017 Geometrické modelovanie prvkov krajiny
2013 Od algebraickej geometrie po fotogrametriu
2010 Algebraická geometria
2008 Geometria krajiny a sídla
2007 Diferenciálna geometria v aplikáciách
2006 Geometria nielen podľa Euklida
2005 Geometria z rôznych hľadísk
Titulná stránka
Programy seminárov
Abstrakty príspevkov
Prezentácie
Plné texty
Fotografie