Odborný seminárKatedra Matematiky a deskriptívnej geometrie
v spolupráci s
Jednotou slovenských matematikov a fyzikovOdborní garanti seminára: Doc. RNDr. Margita Vajsáblová, PhD. margita.vajsablova@stuba.sk
RNDr. Katarína Mészárosová, PhD. katarina.meszarosova@stuba.sk
Mgr.art., Mgr. Ladislav Šipeky, PhD. ladislav.sipeky@stuba.sk
Miesto konania: Stavebná fakulta, STU
Radlinského 11, Bratislava
Mimoriadne miesto konania GAJA 2017: Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene
Ul. T. G. Masaryka 2117/24 , Zvolen
Titulná stránka
Programy seminárov
Abstrakty príspevkov
Prezentácie
Plné texty
Fotografie

Ročníky
Uplynulé ročníky

DátumTéma
19.január 2017 Geometrické modelovanie prvkov krajiny
28.január 2015 Softvéry nielen pre geometriu
30.január 2013 Od algebraickej geometrie po fotogrametriu
28.január 2010 Algebraická geometria
31.január 2008 Geometria krajiny a sídla
1.február 2007 Diferenciálna geometria v aplikáciách
2.február 2006 Geometria nielen podľa Euklida
26.január 2005 Geometria z rôznych hľadísk
29.január 2004 Rôzne podoby plôch v priestore
30.január 2003 Perspektíva v geometrii a perspektíva geometrie


Design by Tomáš Bacigál, Update by Ladislav Šipeky