Differences between revisions 72 and 73
Revision 72 as of 2021-10-29 10:57:50
Size: 3777
Editor: mordelova
Comment:
Revision 73 as of 2021-10-29 10:58:12
Size: 3775
Editor: mordelova
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 29: Line 29:
  Veľmi pekný manuál na vytváranie dynamických blokov spracovala Mgr. Tatiana Rückschlossová PhD., nájdete ho tu:[[attachment:DynamickyBlokNavod.pdf]]<<BR>>.   Veľmi pekný manuál na vytváranie dynamických blokov spracovala Mgr. Tatiana Rückschlossová PhD., nájdete ho tu:[[attachment:DynamickyBlokNavod.pdf]]<<BR>>
Line 31: Line 31:
  [[attachment:Dynamicky_blok_SEVERKA_navod.pdf]]<<BR>>.   [[attachment:Dynamicky_blok_SEVERKA_navod.pdf]]<<BR>>


Doplnkové informácie k predmetu AutoCAD


Auto Lisp

 • Auto Lisp je programovací jazyk implementovaný do prostredia AutoCADu. Súbory typu "nazov_suboru.lsp" sú textové súbory, ktoré sa dajú otvoriť v AutoCADe a tak umožniť použitie nových príkazov, ktoré sa v AutoCADe štandardne nenachádzajú. Ako načítať Lisp súbor do AutoCADu nájdete tu: Lisp.pdf


Bloky

 • Ak hľadáte šikovný program na výmenu len vybraných blokov za iný nájdete ho tu: bre.lsp
  Treba ho však načítať, lebo je to súbor s kódom jazyka Auto Lisp. Po načítaní umožní použitie príkazu "BRE". Pre správne použitie čítajte príkazový riadok. Funguje aj v českej mutácii programu. Programátorský kód použitý v danom súbore je uverejnený napr. na stránke http://autocadtips.wordpress.com/2012/01/04/replace-selected-blocks/ a autorom je Alan J. Thompson. Ďakujeme


Dynamické Bloky


Šrafy do ACADu

 • acadiso.pat preddefinovane srafy v ACAD (len na ukážku / tento súbor nesťahovať! ) Váš AutoCAD ich má.


  izolacia1.pat šrafa tepelnej izolácie / cez Hatchmaker.lsp

  FolHydroIzo.pat šrafa Foliovej hydroizolácie /cez Hatchmaker.lsp

  • mierku šrafy vytvorenej cez Hatchmaker.lsp treba zadať rovnakú ako šírka šrafovaneho objektu. Začiatok šrafovacieho vzoru upravte podľa potreby.

  hydroizo.pat šrafa hydroizolácie (mierka podľa potreby, šrafa vytvorená v textovom editore)

  zelezobeton.pat šrafa železobetónu /pri vkladaní šrafy ju treba otočiť o 45 stupňov/ (mierka podľa potreby, šrafa vytvorená v textovom editore)
  postup, ako natiahnuť do AutoCADu nové (užívateľom nakopírované) šrafy: nacitat_srafy.pdf

  cez Express Tools ->Draw->Super Hatch...

  izoblok.dwg exportný blok tepelnej izolácie


Hatch Maker

 • lisp file od Lanny Schiele - umožní v ACAD príkazy "drawhatch" a "savehatch" a tým zadefinovanie vlastného šrafovacieho vzoru. Je to spravené cez jednotkový štvorec, pričom kóduje len objekty (úsečky a body [ nie oblúky - tie sú vytvorené lomenou krivkou ]) v tom štvorci s rozlíšením 100 x 100. Teda štvorčeky s rozmerom 0,01 x 0,01.
  Do CZ to prepisoval Mgr. Ladislav Šipeky, PhD., ďakujeme.


Doplnkové informácie

 • Doplnkové informácie k základným koncovkám súborov používaných v programe AutoCAD a ich kompatibilita: koncovky+kompat.pdf


Ak by čokoľvek na stránke nefungovalo ako je to popísané, prosím informujte ma na terenova@math.sk Ďakujem.
Zuzana Tereňová

Stránka vznikla s podporou projektu KEGA č. 008STU-4/2020.

KMaDGWiki: ZPPP (last edited 2021-10-29 10:58:12 by mordelova)