KMDG SvF STU v Bratislave, FM UK, SŠDS, JSMF

PRASTAN 2013

Slovensko - Česká konferencia 27. – 29. mája 2013, Kočovce, Slovensko


Téma konferencie: pravdepodobnosť, štatistika so zameraním na zhlukovacie metódy a iné viacrozmerné štatistické techniky, numerická matematika a jej aplikákcie


Účastníci

*Jaromír Antoch

*Mária Bohdalová

*Gejza Dohnal

*Eva Drobná

*Zdenek Fabian

*Ferdinand Chovanec

*Michal Illovský

*Jozef Jackuliak

*Dušan Janál

*Jana Kalická

*Zuzana Krivá

*Jaroslav Marek

*Žaneta Miklová

*Mária Minárová

*Oľga Nánásiová

*Hana Řezanková

*Miroslav Sabo

*Danuša Szokeová

*Štefánia Václavíková

*Jiří Vala

KMaDGWiki: Ucastnici (last edited 2013-05-17 07:53:48 by xsabom)