Seminár z modelovania neurčitosti

Nasledujúci seminár z modelovania neurčitosti je plánovaný vo forme dvojdňového minisympózia v dňoch 24.5. - 25.5.2018 (štvrtok a piatok) na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Podrobnosti sú dostupné na anglickej verzii stránky

www.math.sk/wiki/SeminarModelovanieNeurcitostiEn

Uncertainty Modelling 2015

Verzia na tlač: UncertaintyModelling2015.pdf

Obsah:

Zborník príspevkov 2013

Verzia na tlač: UncertaintyModelling2013.pdf

Obsah:

Predošlé programy semináru

2015

Thursday, 4 of June:

9,30-10,00

Radko Mesiar, Andrea Stupňanová: On three types of generalizations of OWA operators

10,00-10,30

Paweł Drygaś, Anna Król, Ewa Rak : Some remarks about the ordinal sum of implications

11,00-11,30

Susana Díaz, Vladimír Janiš, Susana Montes: Generalized convexity

11,30-12,00

Ľubomíra Horanská, Alexandra Šipošová: Generalization Choquet integral

12,00-12,30

Tomáš Bacigál, Mária Ždímalová: Archimedean copulas and Laplace transform

14,00-14,30

Slavka Bodjanova: Gradual approximation of fuzzy clusters

14,30-15,00

Jana Špirková, Pavol Kráľ: How to calibrate questionnaires for risk aversion measurement?

15,00-15,30

Urszula Bentkowska, Bernard De Baets, Anna Król: Aggregations of fuzzy orders in decision making

Friday, 5 of June

9,00-9,30

Bernard De Baets, Barbara Pękala, Urszula Bentkowska: Properties of transitivity for interval-valued fuzzy relations

9,30-10,00

Martin Kalina, Pavol Kráľ: On uninorms strictly increasing on ]0,1[^2

10,30-11,00

Milan Petrík, Peter Sarkoci: Structure of Lukasiewicz-like triangular subnorms

11,00-11,30

Alexandra Šipošová, Ladislav Šipeky, Fabio Rindone: Super- and sub-additive transformations

2014

piatok 19.12.2014

8.50 – 9.00

Opening of the seminar

Tutorial, chairperson Prof. A.Kolesárová

9.00 – 9.50

Radko Mesiar, SvF STU: Imprecise copulas

Section 1

chairperson Prof. A.Kolesárová

9.50 – 10.10

Magda Komorníková, Jana Kalická, SvF STU: Tail dependencies of perturbed copulas

10.10 – 10.30

Tomáš Bacigál, Mária Ždímalová, SvF STU: Archimedean copulas and the Williamson transform

10.30 – 10.50

Michal Dibala, SvF STU: Equivalence of conic and Archimax copulas

10.50 – 11.00

Mirko Hudec, EUBA: Uncertainty modeling and Horizon 2020

11.00 – 11.20

Coffee break

Section 2

chairperson Prof. R.Mesiar

11.20 – 11.40

Milan Petrík, Česká Republika: Algorithm to generate finite tomonoids

11.40 – 12.00

Vladimír Janiš, UMB Banská Bystrica: Generalized convexity

12.00 – 12.20

Martin Kalina, SvF STU: New constructions of uninorms

12.20 – 12.40

Pavol Kráľ, UMB Banská Bystrica: A few notes on similarity measures and cardinalities of interval-valued fuzzy sets

12.40 – 13.30

Lunch break

Section 3

chairperson Prof. M. Kalina

13.30 – 13.50

Jana Špirková, UMB Banská Bystrica, G. Beliakov, Austrália: Weak monotonicity of the Lehmer mean

13.50 – 14.10

Peter Smrek, SvF STU: Relationships of several kinds of the level dependent capacities-based Sugeno integrals

14.10 – 14.30

Ladislav Šipeky, STU Bratislava: Decomposition-based transformations of aggregation functions

14.30 – 14.40

Closing of the seminar

letný semester

5.3.

Radko Mesiar

Ultramodulárne kopule

12.3.

Jana Špirková

Slabá monotónnosť indukovaných operátorov zmiešavania

19.3.

Martin Kalina

Charakterizácia a konštrukcia špeciálnych typov t-noriem

26.3.

Tomáš Bacigál

Metódy konštrukcie aditívnych generátorov archimedovských kopúl

2.4.

Mária Ždímalová

Konštrukcia generátorov archimedovských kopúl pomocou Williamsonovej transformácie

9.4.

Ladislav Šipeky

Superaditívny integrál

16.4.

Jarné prázdniny

23.4.

Peter Sarkoci

C-masa oblasti s rektifikovateľnou hranicou ako krivkový integrál a prípadné aplikácie (seminar začne trošku neskôr)

30.4.

Peter Smrek

(názov sa upresní neskôr)

7.5.

Miroslav Hudec

Fuzzy funkčné závislosti

14.5.

Miroslav Hudec

Spolupráca fuzzy funkčných závislostí a lingvistických sumarizácií

21.5.

Gabriel Matiolli

Extensional sets and their usage to model MRI brain atlases and related problems

2013

zimný semester

2.10.

Radko Mesiar

Directional monotonicity of fusion functions

9.10.

Martin Kalina

Vlastnosti uninoriem v obdĺžniku [0,e[ x ]e,1]

16.10.

Peter Smrek

Level-dependent Sugeno integrals

23.10.

Radko Mesiar

Bipolar semicopulas

30.10.

(Konferencia doktorandov AACEE)

6.11.

Tomáš Bacigál

Generators of copulas and aggregation

13.11.

Miroslav Hudec

Linguistic summaries and their applicability

20.11.

Michal Šabo

(názov sa upresní neskôr)

27.11.

Anna Kolesárová

(názov sa upresní neskôr)

4.12.

Zdenko Takáč

Aggregation of fuzzy truth values

11.12.

Andrea Stupňanová

Probabilistic approach to fuzzy arithmetics

letný semester

6.3.

Radko Mesiar

Modular aggregation functions and copulas

13.3.

Michal Botur

Tense operators on MV-algebra

20.3.

Miroslav Sabo

Visualisation and statistical analysis of social data

27.3.

Vadoud Najjari

Copulas

10.4.

Martin Kalina

Generalised generated fuzzy implications

17.4.

Marek Gagolewski

Aggregation functions: theory and applications

24.4.

Peter Smrek

(title to be specified later)

15.5.

Yavuz Kesicioglu

On Suborbital Graph for Congruence Subgroups

22.5.

Nesibe Kesicioglu

T-orders / Triangular norms on lattices

KMaDGWiki: SeminarModelovanieNeurcitosti (last edited 2018-02-27 15:27:41 by bacigal)