Differences between revisions 1 and 7 (spanning 6 versions)
Revision 1 as of 2020-12-21 13:29:40
Size: 49
Editor: xseligaa
Comment:
Revision 7 as of 2021-08-19 10:50:00
Size: 565
Editor: xseligaa
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 3: Line 3:
 * 2019 Pomocou nižšie uvedených odkazov si môžete prezrieť publikačnú činnosť katedry za jednotlivé roky.

 * [[attachment:kmdg-publikacie-2020.pdf|2020]]
 * [[attachment:kmdg-publikacie-2019.pdf|2019]]
 * [[attachment:kmdg-publikacie-2018.pdf|2018]]
 * [[attachment:kmdg-publikacie-2017.pdf|2017]]
 * [[attachment:kmdg-publikacie-2016.pdf|2016]]
 * [[attachment:kmdg-publikacie-2015.pdf|2015]]
 * [[attachment:kmdg-publikacie-2010-2014.pdf|2010-2014]]
 * [[attachment:kmdg-publikacie-2000-2009.pdf|2000-2009]]

Publikačná činnosť katedry

Pomocou nižšie uvedených odkazov si môžete prezrieť publikačnú činnosť katedry za jednotlivé roky.

KMaDGWiki: PublikacnaCinnost (last edited 2022-04-18 09:24:22 by xseligaa)