Differences between revisions 1 and 4 (spanning 3 versions)
Revision 1 as of 2020-12-21 13:29:40
Size: 49
Editor: xseligaa
Comment:
Revision 4 as of 2020-12-21 22:56:02
Size: 821
Editor: xseligaa
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 3: Line 3:
 * 2019 Pomocou nižšie uvedených odkazov si môžete prezrieť publikačnú činnosť katedry za jednotlivé roky.

 * [[attachment:kmdg-publikacie-2019.pdf|2019]], počet publikácií: 139
 * 2018, počet publikácií: 172
 * 2017, počet publikácií: 182
 * 2016, počet publikácií: 219
 * 2015, počet publikácií: 174
 * 2014, počet publikácií: 188
 * 2013, počet publikácií: 197
 * 2012, počet publikácií: 188
 * 2011, počet publikácií: 178
 * 2010, počet publikácií: 170
 * 2009, počet publikácií: 155
 * 2008, počet publikácií: 117
 * 2007, počet publikácií: 121
 * 2006, počet publikácií: 123
 * 2005, počet publikácií: 131
 * 2004, počet publikácií: 133
 * 2003, počet publikácií: 44
 * 2002, počet publikácií: 48

Publikačná činnosť katedry

Pomocou nižšie uvedených odkazov si môžete prezrieť publikačnú činnosť katedry za jednotlivé roky.

 • 2019, počet publikácií: 139

 • 2018, počet publikácií: 172
 • 2017, počet publikácií: 182
 • 2016, počet publikácií: 219
 • 2015, počet publikácií: 174
 • 2014, počet publikácií: 188
 • 2013, počet publikácií: 197
 • 2012, počet publikácií: 188
 • 2011, počet publikácií: 178
 • 2010, počet publikácií: 170
 • 2009, počet publikácií: 155
 • 2008, počet publikácií: 117
 • 2007, počet publikácií: 121
 • 2006, počet publikácií: 123
 • 2005, počet publikácií: 131
 • 2004, počet publikácií: 133
 • 2003, počet publikácií: 44
 • 2002, počet publikácií: 48

KMaDGWiki: PublikacnaCinnost (last edited 2022-04-18 09:24:22 by xseligaa)