Templates - podmienky

Tretie sedenie o Templates. Súbor 03_templates.py obsahuje pythonovské príkazy určené na copy/paste do interpretra spusteného príkazom

python manage.py shell

v adresári existujúceho djangovského projektu.

Relevantné časti dokumentácie sú

  1 $ ./manage.py shell
  2 Python 2.5.2 (r252:60911, Jan 4 2009, 17:40:26)
  3 [GCC 4.3.2] on linux2
  4 Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
  5 (InteractiveConsole)
  6 >>> # Druhe interaktivne sedenie: Django Templates
  7 >>> #
  8 >>> # Pouzitie: V existujucom django projekte
  9 >>> # treba spustit "manage.py shell".
 10 >>> # To zabezpeci natiahnutie patricnych modulov.
 11 >>> #
 12 >>> # =====================================================
 13 >>> # Najprv import:
 14 >>> from django.template import Template,Context
 15 >>> # Zacneme definiciou triedy
 16 >>> class Clovek(object):
 17 ...   def __init__(self,meno,pohlavie='M',je_dieta=False,je_dochodca=False):
 18 ...     self.meno=meno
 19 ...     self.pohlavie=pohlavie
 20 ...     self.je_dieta=je_dieta
 21 ...     self.je_dochodca=je_dochodca
 22 ...
 23 >>>
 24 >>> # Spravime zoznam clovekov
 25 >>> zoz=[Clovek('otecko'),
 26 ...   Clovek('mamicka',pohlavie='Z'),
 27 ...   Clovek('Janko',je_dieta=True),
 28 ...   Clovek('Marienka',je_dieta=True),
 29 ...   Clovek('jezibaba',pohlavie='Z',je_dieta=False,je_dochodca=True)]
 30 >>> # Template si spravime v html
 31 >>> t1=Template("""<html>
 32 ... <body>
 33 ... <table>
 34 ... <tr>
 35 ... <th> Meno </th>
 36 ... <th> Pohlavie </th>
 37 ... <th> Dalsie vlastnosti </th>
 38 ... </tr>
 39 ... {% for clovek in zoznam_osob %}
 40 ... <tr>
 41 ... <td> {{ clovek.meno }} </td>
 42 ... <td>
 43 ...   {% ifequal clovek.pohlavie 'M' %}
 44 ...   muz
 45 ...   {% else %}
 46 ...   zena
 47 ...   {% endifequal %}
 48 ... </td>
 49 ... <td>
 50 ...   {% if clovek.je_dieta %}
 51 ...   dieta
 52 ...   {% endif %}
 53 ...   {% if clovek.je_dochodca %}
 54 ...   dochodca
 55 ...   {% endif %}
 56 ... </td>
 57 ... </tr>
 58 ... {% endfor %}
 59 ... </table>
 60 ... </body>
 61 ... </html>
 62 ... """)
 63 >>> # Vytvorime Context
 64 >>> c1=Context({'zoznam_osob' : zoz})
 65 >>> # A mozeme dosadit
 66 >>> import sys
 67 >>> sys.stdout.write(t1.render(c1))
 68 <html>
 69 <body>
 70 <table>
 71 <tr>
 72 <th> Meno </th>
 73 <th> Pohlavie </th>
 74 <th> Dalsie vlastnosti </th>
 75 </tr>
 76 
 77 <tr>
 78 <td> otecko </td>
 79 <td>
 80 
 81   muz
 82 
 83 </td>
 84 <td>
 85 
 86 
 87 </td>
 88 </tr>
 89 
 90 <tr>
 91 <td> mamicka </td>
 92 <td>
 93 
 94   zena
 95 
 96 </td>
 97 <td>
 98 
 99 
 100 </td>
 101 </tr>
 102 
 103 <tr>
 104 <td> Janko </td>
 105 <td>
 106 
 107   muz
 108 
 109 </td>
 110 <td>
 111 
 112   dieta
 113 
 114 
 115 </td>
 116 </tr>
 117 
 118 <tr>
 119 <td> Marienka </td>
 120 <td>
 121 
 122   muz
 123 
 124 </td>
 125 <td>
 126 
 127   dieta
 128 
 129 
 130 </td>
 131 </tr>
 132 
 133 <tr>
 134 <td> jezibaba </td>
 135 <td>
 136 
 137   zena
 138 
 139 </td>
 140 <td>
 141 
 142 
 143   dochodca
 144 
 145 </td>
 146 </tr>
 147 
 148 </table>
 149 </body>
 150 </html>
 151 >>>
03_templates_out.py

A takto vyzera ta tabuľka:

Meno Pohlavie Dalsie vlastnosti
otecko muz
mamicka zena
Janko muz dieta
Marienka muz dieta
jezibaba zena dochodca
03_templates_out.html

KMaDGWiki: ProgramovanieInternetovychAplikacii/TemplateIf (last edited 2009-02-23 22:24:58 by 92)