Poznamky k Mercurialu

Informačné zdroje

Konfigurácia

.hg/hgrc

Ak nechcete stále vypisovať URL, v adresári .hg vytvorte súbor hgrc s takýmto obsahom:

[paths]
default = http://bitbucket.org/...

.hgignore

Môžete vytvoriť súbor .hgignore v adresári projektu, v ktorom špecifikujete, ktoré súbory si Mercurial nemá všímať. Vyzerá napr. takto

syntax: glob
*.pyc
*~
*.dat

Súbor .hgignore môže byť pokojne súčasťou repozitára.

KMaDGWiki: ProgramovanieInternetovychAplikacii/PoznamkyMercurial (last edited 2010-05-06 10:26:52 by jenca)