Poznámky k Djangu

  1. Ak vám admin frfle, že musíte niečo v modeli vyplniť a vy nechcete (typicky ManyToManyField), dajte v príslušnom poli definície modelu blank=True.

KMaDGWiki: ProgramovanieInternetovychAplikacii/PoznamkyDjango (last edited 2010-05-13 07:49:16 by jenca)