Hello, world v5

Pretože postupnosť

 1. vytvor Template objekt,

 2. vytvor Context objekt,

 3. zavolaj render

sa vysktuje (pochopiteľne veľmi často, django obsahuje funkciu render_to_response, ktorá tieto tri veci zlučuje do jedného volania.

Pri použití render_to_response sa nám views.py nášho projektu extrémne zjednoduší.

  1 #from django.http import HttpResponse
  2 #from django.template import Context,loader
  3 
  4 from django.shortcuts import render_to_response
  5 
  6 def hello(request,who):
  7 
  8   return render_to_response('hello.html',{'who':who})
  9 
 10 def goodbye(request,who):
 11   
 12   return render_to_response('goodbye.html',{'who':who})
views.py

Projekt robí to isté ako predtým, celý projekt máte tu: hello_v5.tar.gz .

KMaDGWiki: ProgramovanieInternetovychAplikacii/HelloWorldV5 (last edited 2009-10-28 20:03:23 by dial-95-105-144-116-orange)