Hello, world v4

V tejto chvíli to vyzerá tak, že každá view má obvykle svoj súbor so šablónou. Naozaj to tak aj je.

Doterajší prístup však vedie k nemilému javu. HTML stránky v rámci jednej site obvykle obsahuju kopu spoločného kódu. To by viedlo k duplicite kódu v súboroch so šablónami, čo je zjavne zle; pri zmene spoločného kódu to musíme meniť na viacerých miestach naraz.

Nástroj na riešenie tohto problému je tag  {% extends "..." %} .

Ideme upraviť verziu 3. Chceme ju rozšíriť o pozdrav goodbye.

Obsah adresára templates je takýto (nie txt ale html)

  1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  2 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
  3 <html>
  4 <style type="text/css">
  5 h1 {
  6 	color:red;
  7 	font-style:normal;
  8 }
  9 </style>
 10 <head>
 11 <title>
 12 Hello, world v4
 13 </title>
 14 </head>
 15 <body>
 16 <h1>
 17 {% block pozdrav %}
 18 Toto tu neuvidime, lebo sa to pretazi.
 19 {% endblock %}
 20 </h1>
 21 </body>
 22 </html>
common.txt
  1 {% extends "common.html" %}
  2 {% block pozdrav %}
  3 Hello, {{ who }}.
  4 {% endblock %}
hello.txt
  1 {% extends "common.html" %}
  2 {% block pozdrav %}
  3 Goodbye, {{ who }}.
  4 {% endblock %}
goodbye.txt

Logika veci je zrejmá. Naše views budú používať v skutočnosti šablóny hello.html a goodbye.html. Spoločná časť je vytiahnutá v common.html, ktorú ostatné dve subšablóny dedia cez  {% extends "common.html"%} . common.html má v sebe vyznačený block menom pozdrav, ktorý jej podšablóny preťažujú.

Takto je možné (a žiadúce) vytvoriť celú hierarchiu šablón.

  1 from django.http import HttpResponse
  2 from django.template import Context,loader
  3 
  4 def hello(request,who):
  5   t=loader.get_template('hello.html')
  6   c=Context({'who':who})
  7   html=t.render(c)
  8   return(HttpResponse(html))
  9 
 10 def goodbye(request,who):
 11   t=loader.get_template('goodbye.html')
 12   c=Context({'who':who})
 13   html=t.render(c)
 14   return(HttpResponse(html))
views.py

Ešte zostáva pridať ďalšiu položku do urlpatterns:

  1 (r'^goodbye/(.*)/$', views.goodbye),

Vyskúšajme:

Celý projekt: hello_v4.tar.gz

Pre poriadok ešte uvediem, že podobné veci je možné dosiahnuť pomocou tagu  {% include "..." %} .

KMaDGWiki: ProgramovanieInternetovychAplikacii/HelloWorldV4 (last edited 2009-02-24 15:30:55 by 147)