Hello, world verzia 3

Mať HTML kód vo vnútri view nie je dobrý nápad. HTML by malo byť iba v šablónach, aby sme mali jedno miesto, kde je HTML a nemuseli teda pri zmene HTML zasahovať do kódu.

Teraz ideme upraviť Hello, world verziu 2 tak, aby sme použili Template.

Keďže vytvárať Template zo stringu odporuje zásade v prvom odstavci, šablóny budú v súboroch.

dôvodov hello.txt.)

  1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  2 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
  3 <html>
  4 <style type="text/css">
  5 h1 {
  6 	color:red;
  7 	font-style:normal;
  8 }
  9 </style>
 10 <head>
 11 <title>
 12 Hello, world v3
 13 </title>
 14 </head>
 15 <body>
 16 <h1>
 17 Hello, {{ who }}.
 18 </h1>
 19 </body>
 20 </html>
hello.txt

  1 '/home/gejza/django/hello/templates'

Celý projekt máte tu: hello_v3.tar.gz.

KMaDGWiki: ProgramovanieInternetovychAplikacii/HelloWorldV3 (last edited 2009-02-24 14:30:30 by 147)