Projekt s formulármi

Použiť v šablóne  {{ form.as_... }}  je v mnohých prípadoch vyhovujúce.

Ak chceme dizajnovať formulár jemnejšie, môžeme tak urobiť prístupom k jednotlivým atribútom formulára v našej šablóne.

Zmeníme šablónu takto:

  1 {% extends "base.html" %}
  2 {% block nadpis %}
  3 Formulár
  4 {% endblock %}
  5 {% block obsah %}
  6 <form action="/form/" method="POST">
  7 <table id=border>
  8 <tr>
  9 <th>
 10 Operandy:
 11 </th>
 12 <td>{{ form.operand1.errors }}{{ form.operand1 }}</td>
 13 <td>{{ form.operand2.errors }}{{ form.operand2 }}</td>
 14 </tr>
 15 <tr>
 16 <th>Operácia</th>
 17 <td colspan="2">{{ form.operation.errors }}{{ form.operation }} </td>
 18 </tr>
 19 </table>
 20 <input type="submit" value="Odošli" />
 21 </form>
 22 {% endblock %}
form.txt.

Tým dosiahneme, že oba operandy sú umiestnené v jednom riadku.

Všimnite si, že dizajn HTML formulára je v rámci djanga presne tam, kde má byť, tzn. v šablóne. Pythonovský kód sa vôbec nemení, ten s dizajnom HTML nemá nič spoločné.

Celý projekt je tu: forms_v2.0.tar.gz

KMaDGWiki: ProgramovanieInternetovychAplikacii/FormsProjectV2 (last edited 2009-03-10 11:15:17 by dial-92-52-21-192-orange)