Projekt s formulármi

Projekt má za úlohy vykonávať základné operácie podľa formulára.

Začnime šablónou pre formulár:

  1 {% extends "base.html" %}
  2 {% block nadpis %}
  3 Formulár
  4 {% endblock %}
  5 {% block obsah %}
  6 <form action="/form/" method="POST">
  7 <table id="border">
  8 {{ form.as_table }}
  9 </table>
 10 <input type="submit" value="Odošli" />
 11 </form>
 12 {% endblock %}
form.txt

views.py obsahuje jedinú funkciu:

  1 # -*- coding: utf-8 -*-
  2 from django import forms
  3 from django.shortcuts import render_to_response
  4 
  5 class MathOpForm(forms.Form):
  6   operand1=forms.IntegerField(required=True)
  7   operand2=forms.IntegerField(required=True)
  8   operation=forms.ChoiceField(choices=[('+','+'),('-','-'),('*','*')],required=True)
  9 
 10 
 11 __oper_map={'+':'__add__','-':'__sub__','*':'__mul__'}
 12 
 13 def math_form(request):
 14 
 15   global __oper_map
 16 
 17   if request.method=='POST':
 18     form=MathOpForm(request.POST)
 19     # form.is_valid() skontroluje,
 20     # ci su udaje vo formulari v poriadku
 21     if form.is_valid():
 22       # Vzhladom na to, ze form.is_valid() je True,
 23       # mozeme tu uz predpokladat, ze data su v poriadku.
 24       
 25       # slovnik cleaned_data uz obsahuje *cisla* ako operandy
 26       operand1=form.cleaned_data['operand1']
 27       operand2=form.cleaned_data['operand2']
 28       # operation je retazec
 29       operation=form.cleaned_data['operation']
 30 
 31       # Trochu pythonovskeho voodoo:
 32       # * operation je jedna z '+','-','*'
 33       # * __oper_map je globalna premenna tohto modulu typu slovnik (vid hore)
 34       # * __oper_map['+'] je napr. retazec '__add__'
 35       # * operand1 je typu int
 36       # * getattr(operand1,'__add__') vrati viazanu metodu z namespace
 37       #  toho objektu typu int
 38       # * tejto metode je poslany operand2_int
 39       #
 40       # Skuste si na pythonovskom prompte:
 41       # 1.__add__
 42       # 1.__add__(2)
 43       # getattr(1,'__add__')
 44       # getattr(1,'__add__')(2)
 45       if not (operation in __oper_map):
 46         # Sem sa nikdy nedostaneme, to zabezpeci .is_valid
 47         # Ale istota je istota
 48         return(render_to_response("chyba.html",
 49           {'chyba':u"Neznáma operácia"}))
 50       vysledok=getattr(operand1,__oper_map[operation])(operand2)
 51       return(render_to_response("vysledok.html",
 52         {'operand1':operand1,
 53         'operand2':operand2,
 54         'operation':operation,
 55         'vysledok':vysledok}))
 56   else: 
 57     form=MathOpForm()
 58   # Sem sa dostaneme v dvoch pripadoch
 59   # 1) request.method nie je 'POST', teda je to takmer iste 'GET'
 60   #  v tom pripade sa vykonalo form=MathOpForm(), a teda formular
 61   #  je prazdny.
 62   # 2) form.is_valid() vratilo False, v tom pripade je form zkonstruovany
 63   #  z POST requestu s vyznacenymi chybami.
 64   return(render_to_response("form.html",{'form':form}))
views.py

Celý projekt máte tu: forms_v1.1.1.tar.gz.

Vyskúšajte si attack.html, nech vidíte ako django reaguje na nelegálne dáta.

KMaDGWiki: ProgramovanieInternetovychAplikacii/FormsProject (last edited 2009-03-03 16:19:27 by 92)