Filtre

Filtre slúžia na "zmenu formátovania" údajov prezentovaných v šablóne, napríklad na určenie formátu dátumu a podobne. Tu uvediem len dva malé príklady, pre zoznam filtrov si pozrite dokumentáciu.

Filter lower

  1 >>> from django.template import Template,Context
  2 >>> t=Template("Skuska filtra: {{ value|lower }}")
  3 >>> c=Context({'value':'AbCdE'})
  4 >>> print t.render(c)
  5 Skuska filtra: abcde

Filter lower vrátil zmalopísmennenú hodnotu premennej value

Filter default

Filtre môžu mať parametre:

  1 >>> c=Context({'value':'AbCdE'})
  2 >>> t=Template('Skuska filtra: {{ value2|default:"neudane" }}')
  3 >>> print t.render(c)
  4 Skuska filtra: neudane

Filter default vrátil hodnotu svojho parametra, pretože premenná value2 nebola v kontexte c. Ak by tam bola, vrátil by jej hodnotu.

Tag filter

Filter je možné uplatniť nielen na jednu hodnotu, ale aj na celú pasáž pomocou tagu filter.

  1 >>> t=Template('''{% filter upper %}
  2 ... {{ value }} vsetko toto je velkymi pismenami
  3 ... {% endfilter %}''')
  4 >>> c=Context({'value':'AbCdE'})
  5 >>> print t.render(c)
  6 
  7 ABCDE VSETKO TOTO JE VELKYMI PISMENAMI
  8 
  9 >>>

Ďalšie informácie

KMaDGWiki: ProgramovanieInternetovychAplikacii/Filters (last edited 2009-03-03 22:25:16 by 92)