KMDG SvF STU v Bratislave, FM UK, SŠDS, JSMF

PRASTAN 2013

Slovensko - Česká konferencia

27. – 29. mája 2013, Kočovce, Slovensko


Téma konferencie: pravdepodobnosť, štatistika so zameraním na zhlukovacie metódy a iné viacrozmerné štatistické techniky, numerická matematika a jej aplikákcie


Program


Pondelok 27. máj

13:00 - 18:00 Registrácia

16:00 Otvorenie konferencie

Predsedajúca: Minárová Mária

17:10 - 17:20 Prestávka

Predsedajúci: Vala Jiří

18:00 večera


Utorok 28. máj

Predsedajúci: Dohnal Gejza

10:00 - 10:20 prestávka

Predsedajúca: Řezanková Hana

11:20 - 11:30 prestávka

Predsedajúci: Antoch Jiří

13:00 obed

Predsedajúci: Fabián Zdeněk

18.00 večera

19.30-20.30 otvorená diskusia


Streda 29. máj

Predsedajúci: Kalina Martin

10:10 prestávka

Predsedajúca: Nánásiová Oľga

Ukončenie konferencie

12:00 Obed


KMaDGWiki: Program (last edited 2013-05-23 11:17:47 by xsabom)