KMDG SvF STU v Bratislave, FM UK, SŠDS, JSMF

PRASTAN 2013

Slovensko - Česká konferencia

Máj 27 – 29, 2013, Kočovce, Slovensko


Téma konferencie: pravdepodobnosť, štatistika so zameraním na zhlukovacie metódy a iné viacrozmerné štatistické techniky, numerická matematika a jej aplikákcie


Organizačný výbor

* Nánásiová Oľga

* Minárová Mária

* Kalina Martin

* Kalická Jana

* Sabo Miroslav

* Janál Dušan

* Jozef Kollár

* Václavíková Štefánia

KMaDGWiki: Organizátori (last edited 2013-02-05 12:04:59 by vaclavikova)