Výsledky z OS LS 2010/11

Zápočet je za 15 bodov a viac. Za menej nie. Ani keď sa spýtate ešte raz.

OSC

Body cv.1

Body cv.2

$\sum$

Poznámka

67720

14

12

26

Derivácia konštanty je číslo 0, nie reťazec 0. myinfix má naopak pre číslo vrátiť reťazec.

67674

6

15+8

29

Ešte bolo treba v mysimplify pozrieť, či sú oba parametre čísla, ak áno, vrátiť myevald(f,{}).

69782

7

15+5

27

V mysimplify treba používať tie a,b nie f[1],f[2] inak to nejde správne.

59014

8

15

23

67644

13

15+3

31

OK

67687

11

15+0

26

OK

67718

13

-

13

Nič nemám.

67640

10

6

16

Dosť veľa chýb, aj syntaktických, po oprave ďalšie.

67660

13

15

28

OK

67708

15

6

21

Celkom zle rátate deriváciu súčinu a podielu.

67743

12

15

27

OK

67728

10

11+3

24

Preklep vo vzorci pre deriváciu podielu, myinfix používa premennú d, ešte ďalšie chyby.

67667

15

12+1

28

Zbytočne zložitý kód vedie k chybám, zle vám to ráta deriváciu súčinu v niektorých prípadoch. Nemáte dobre myevald, potom nejde mysimplify

59066

-

8

8

V myderive sa vám poflakuje premenná d. Detto v myinfix.
To sú chyby, ktoré by autor myevald mal vedieť opraviť, nie?

58934

10

14+3

27

Máte zlý vzorec pre deriváciu podielu, v mysimplify sa poflakuje d, mysimplify nezjednodusuje vyrazy ako [*,2,2].

50449

11

15

26

OK

59053

5

15

20

Preklep vo vzorci pre derivaciu podielu.

67705

15

15+1

31

V mysimplify ste zdedili chybu z myeval: meníte f!

67725

13

12

25

V myinfix sa vám poflakuje d.

67737

14

15+1

30

V mysimplify ste zdedili chybu z myeval: meníte f!

67692

9

15+1

25

mysimplify má posunutú rekurziu, najprv treba zjednodušiť podvýrazy, potom ich testovať na pravidlá.

59032

11

-

11

Nič nemám

35702

-

15

15

OK

67678

14

15+0

29

mysimplify má posunutú rekurziu, aj mení f.

67698

15

15+1

31

mysimplify nemá dobrú logiku.

67733

6

5

11

Neviete to; ťažko tam nájsť niečo dobré.

58895

13

14+0

27

V myinfix vraciate f miesto str(f) na jednom mieste, mysimplify je zle komplet.

67654

11

15+2

28

mysimplify má dosť veľa chýb.

58881

10

10

20

Dosť domrvené vzorce pre derivovanie; derivácia x podľa x je 1, nie x, etc.

KMaDGWiki: OperacneSystemy/Vysledky (last edited 2011-05-12 12:42:51 by jenca)