Lineárna algebra 1

2015/16 -- ZS

Vyučujúci

Stručná osnova predmetu

Okruhy tém na skúšku

vedomosti.pdf

Príklad skúškovej písomky aj s riešením

skuska_riesenie.pdf

Literatúra

  1. ZLATOŠ, P. Lineárna algebra a geometria. Bratislava: Albert Marenčin PT, 2011. 741 s. ISBN 978-80-8114-111-9., http://thales.doa.fmph.uniba.sk/katc/pages/member.php?jazyk=sk&clen=zlatos

  2. MEYER, C D. Matrix Analysis and Applied Linear Algebra. Philadelphia: Siam, 2000. 718 s. ISBN 0-89871-454-0.

  3. Michael Hutchings: Introduction to mathematical arguments proofs.pdf

  4. Jiří Olšák: Lineární algebra, https://math.feld.cvut.cz/olsak/linal.html

  5. Dalibor Šmíd: Lineární algebra pro fyziky, http://www.karlin.mff.cuni.cz/~smid/pmwiki/uploads/Main/LAFprednaskaskripta.pdf

Príklady a cvičenia

Repozitár na bitbucket.org

https://bitbucket.org/gjenca/la_priklady/src/

Priame linky na pdf

Iné

KMaDGWiki: LinearnaAlgebra1 (last edited 2016-01-22 21:46:57 by jenca)