Interné stránky

Interná stránka je stránka, ktorá je viditeľná iba pre

Každá interná stránka musí mať ako prvý riadok

#acl Trusted:read,write,delete,revert,admin -All:read

Je možné použiť pri vytvorení šablónu InternaStrankaSablona .

Ak vytvoríte internú stránku, dajte link na ňu na stránku InterneStranky.

KMaDGWiki: HelpSk/ZakladneZasady (last edited 2011-03-07 13:38:06 by jenca)