Prílohy a obrázky

Prílohy

Prílohou je ľubovoľný súbor, ktorý je pripojený ku stránke. Typicky sa v našom prípade bude zrejme jednať o .xls a .pdf súbory. Podobne ako novú stránku, prílohu vytvoríte tak, že na ňu odkážete linkom.

Link vyzerá v zdrojovom kóde stránky napríklad takto: [[attachment:vysledky.xls]]; Prípadne môžete link pomenovať: [[attachment:vysledky.xls | Výsledky písomky]].

V prvej fáze sa tam objaví výzva na upload. Ak na link kliknete objaví sa Vám formulár, v ktorom si môžete spravovať prílohy. Ak teraz kliknete na gombík Browse, objaví sa Vám normálne menu pre výber súboru na Vašom počítači, ktorým vyberiete a uploadnete súbor. Tým sa vytvorí kópia Vášho súboru na servri, ktorú si potom môžu návštevníci webu stiahnuť a prípadne uložiť.

/!\ Pretože prílohy sú oproti stránkam dosť veľké súbory, treba si ich po sebe vymazať keď prestanú byť aktuálne. Môžete tak spraviť pomocou menu Stránka/Pripojené súbory. To je aj najlepší spôsob ako prílohu aktualizovať: vymažete ju, opäť sa zjaví výzva na upload a dáte na stránku novú verziu.

Meno súboru uvedené v direktíve attachment: nemusíte zvoliť rovnaké, ako to pod ktorým máte súbor uložený na disku na Vašom počítači. Musíte však dať v rámci mena patričnú koncovku (.pdf, .ps,. xls, .doc), lebo inak nebude jasné, aký je typ súboru.

Linkovanie na prílohy iných stránok

Ak chcete linkovať na prílohu inej stránky, je to v novej verzii možné.

Takto:

 [[attachment:FrontPage/rightarrow.gif]] 

FrontPage/rightarrow.gif

Priame linkovanie na stahnutie

Od istej verzie MoinMoin sa linky na prílohy chovajú tak, že sa po kliknutí nestiahne priamo príloha, ale zobrazí sa akási medzistránka.

Ak chcete, aby sa na stránke zobrazil priamo download link, robí sa to takto:

 [[attachment:FrontPage/rightarrow.gif|šípka vpravo|&do=get]] 

šípka vpravo

Dôležité je to |&do=get.

Obrázky

Ak chcete na stránku umiestniť obrázok, urobíte to podobne ako s prílohou ale namiesto [[attachment:obrazok.gif]] použijete  {{attachment:obrazok.gif}} .

Príklad:  {{attachment:moinmoin.png}} 

moinmoin.png

Môžete na stránke zobraziť aj obrázok, ktorý je prílohou inej stránky:  {{attachment:FrontPage/rightarrow.gif}} 

FrontPage/rightarrow.gif

Ak chcete referencovať na obrázok ktorý je kdesi na internete, stačí napísať jeho url v kučeravých zátvorkách:  {{http://www.google.sk/images/logo_sm.gif}}  sa zobrazí ako http://www.google.sk/images/logo_sm.gif

Ako vymazať prílohu

Pre vymazanie prílohy nestačí vymazať text attachment:... na stránke! Tým sa stane príloha nedostupná kliknutím zo stránky, ale stále zostane na serveri. Prílohu (alebo obrázok) vymažete pomocou položky Stránka->Pripojené súbory.

Ako zmeniť prílohu

Najprv ju vymazať ako je uvedené vyššie, potom ju znova nahrať v novšej verzii.

KMaDGWiki: HelpSk/Prilohy (last edited 2013-02-13 10:42:49 by jenca)