Prihlasovanie sa do wiki

Do wiki sa prihlasujete pomocou svojho užívateľskeho mena a hesla, ktoré používate na prihlasovanie sa do akademického informačného systému našej univerzity . Je to to isté meno a heslo, ktoré používate, pri objednaní obedov.

KMaDGWiki: HelpSk/PrihlasovanieSaDoWiki (last edited 2009-09-07 09:38:33 by jenca)