Interné stránky

sú viditeľné iba pre prihlásených užívateľov = pracovníkov katedry.

Každá interná stránka musí mať ako prvý riadok toto:

#acl Trusted:read,write,delete,revert,admin -All:read

Je možné použiť pri vytvorení šablónu InternaStrankaSablona .

Po vytvorení internej stránky je snáď žiadúce dať link na ňu na stránku InterneStranky, aby bol prehľad.

KMaDGWiki: HelpSk/InterneStranky (last edited 2011-03-07 13:43:13 by jenca)