Ako vytvoriť novú stránku

Dajme tomu, že stránka sa má volať NovaStranka. Ak ju chcete vytvoriť, napíšte do vášho prehliadača URL

http://www.math.sk/wiki/NovaStranka

Systém zistí, že stránka ešte neexistuje a dá vám možnosť stránku vytvoriť --- buď prázdnu alebo zo šablóny.

KMaDGWiki: HelpSk/AkoVytvoritNovuStranku (last edited 2009-09-05 11:55:40 by jenca)