Ako si niečo nanečisto vyskúšať

Ak si chcete iba zaexperimentovať, nevytvárajte kvôli tomu novú stránku.

Použite radšej stránku WikiSandBox, ktorú môžete meniť akokoľvek divoko chcete -- je na to určená.

KMaDGWiki: HelpSk/AkoSiNiecoNanecistoVyskusat (last edited 2009-09-08 10:13:52 by jenca)