Príklad formulára pre registráciu na konferenciu

Pozrite si zdrojový kód stránky.

Dáta sa ukladajú na stránku FormularPrikladKonferencia/Participants.

Name

e-mail

Institution

Gender

male female

Abstract

KMaDGWiki: FormularPrikladKonferencia (last edited 2009-09-07 21:24:27 by jenca)