KMDG SvF STU v Bratislave, FM UK, SŠDS, JSMF

PRASTAN 2013

Slovensko - Česká konferencia 27. – 29. mája 2013, Kočovce, Slovensko


Téma konferencie: pravdepodobnosť, štatistika so zameraním na zhlukovacie metódy a iné viacrozmerné štatistické techniky, numerická matematika a jej aplikákcie


Abstrakty

Antoch Jaromír

Bohdal Róbert, Bohdalová Mária

Bohdalová Mária, Kurdyová Eva

Fabián Zdeněk

Illovský Michal

Jackuliak Jozef

Krivá Zuzana

Krivá Zuzana, Mikula Karol

Minárová Mária

Řezanková Hana, Mohammad Adam

Sabo Miroslav

Szokeova Danuša

Šlahora Jan, Marek Jaroslav

Vala Jiří , Jarošová Petra

KMaDGWiki: Abstrakty (last edited 2013-05-24 14:26:04 by xsabom)