Differences between revisions 33 and 34
Revision 33 as of 2020-07-06 07:11:52
Size: 5711
Editor: xseligaa
Comment:
Revision 34 as of 2020-07-06 07:12:26
Size: 5712
Editor: xseligaa
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 79: Line 79:
|| OAM1 || Oddelenie aplikovanej matematiky 1 || prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. || || OAM1 || Oddelenie aplikovanej matematiky 1 || prof. RNDr. Karol Mikula, !DrSc. ||

Členovia katedry

Vedúci katedry

  • prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.

Zástupcovia vedúceho katedry

Tajomník katedry

Sekretariát katedry

Zoznam členov katedry

meno

zaradenie

kancelária

klapka

email

www

Ing. Martin Ambroz, PhD.

technický pracovník

C-0503

martin.ambroz@stuba.sk

doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD.

docent

C-0501

419

tomas.bacigal@stuba.sk

link

Mgr. Martin Balažovjech, PhD.

výskumný pracovník

C-0510

235

martin.balazovjech@stuba.sk

Mgr. Juliana Beganová, PhD.

odborný asistent

C-0506

408

juliana.beganova@stuba.sk

Zuzana Benková

administratívna pracovníčka

C-0401

703

zuzana.benkova@stuba.sk

Ing. Róbert Čunderlík, PhD.

výskumný pracovník

C-0510

235

robert.cunderlik@stuba.sk

doc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD.

docent

C-0509

719

peter.frolkovic@stuba.sk

link

Mgr. Štefan Gyürki, PhD.

výskumný pracovník

C-0410

409

stefan.gyurki@stuba.sk

doc. RNDr. Angela Handlovičová, PhD.

docent

C-0413

417

angela.handlovicova@stuba.sk

doc. Mgr. Gejza Jenča, PhD.

docent

C-0419

430

gejza.jenca@stuba.sk

link

doc. RNDr. Jana Kalická, PhD.

docent

C-0413

417

jana.kalicka@stuba.sk

prof. RNDr. Martin Kalina, CSc.

profesor

C-0409

405

martin.kalina@stuba.sk

prof. RNDr. Martin Knor, CSc.

profesor

C-0410

409

martin.knor@stuba.sk

link

Ing. Michal Kollár, PhD.

výskumný pracovník

C-0519

michal.kollar@stuba.sk

prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, CSc.

profesor

C-0502

428

magdalena.komornikova@stuba.sk

doc. RNDr. Zuzana Krivá, PhD.

docent

C-0512

236

zuzana.kriva@stuba.sk

Ing. Marek Macák, PhD.

odborný asistent

C-0514

243

marek.macak@stuba.sk

link

prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.

profesor

C-0407

414

radko.mesiar@stuba.sk

link

prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.

profesor

C-0507

418

karol.mikula@stuba.sk

link

Ing. Zuzana Minarechová, PhD.

výskumný pracovník

C-0404

zuzana.minarechova@stuba.sk

link

doc. RNDr. Mária Minárová, PhD.

docent

C-0406

411

maria.minarova@stuba.sk

link

Mgr. Tatiana Rückschlossová, PhD.

odborný asistent

C-0506

408

tatiana.ruckschlossova@stuba.sk

Ing. Peter Sarkoci, PhD.

výskumný pracovník

C-0408

218

peter.sarkoci@stuba.sk

link

RNDr. Peter Smrek, PhD.

odborný asistent

C-0520

246

peter.smrek@stuba.sk

RNDr. Ľubica Staneková, PhD.

odborný asistent

C-0414

709

lubica.stanekova@stuba.sk

Mgr. Oľga Stašová, PhD.

výskumný pracovník

C-0409

405

olga.stasova@stuba.sk

link

Mgr. Peter Struk, PhD.

odborný asistent

C-0507

418

peter.struk@stuba.sk

doc. Mgr. Andrea Stupňanová, PhD.

docent

C-0403

416

andrea.stupnanova@stuba.sk

doc. RNDr. Jana Šiagiová, PhD.

docent

C-0412

731

jana.siagiova@stuba.sk

doc. Ing. Alexandra Šipošová, PhD.

docent

C-0404

407

alexandra.siposova@stuba.sk

prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.

profesor

C-0405

315

jozef.siran@stuba.sk

link

RNDr. Zuzana Tereňová, PhD.

odborný asistent

C-0518

429

zuzana.terenova@stuba.sk

Ing. Mgr. Lukáš Tomek, PhD.

výskumný pracovník

C-0511

lukas.tomek@stuba.sk

Mgr. Štefánia Václavíková

výskumný pracovník

C-0521

404

stefania.vaclavikova@stuba.sk

doc. RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.

docent

C-0515

406

margita.vajsablova@stuba.sk

link

RNDr. Ľubica Valášková, PhD.

odborný asistent

C-0521

404

lubica.valaskova@stuba.sk

Ing. Lucia Vavríková, PhD.

odborný asistent

C-0406

411

lucia.vavrikova@stuba.sk

doc. Mgr. Mária Ždímalová, PhD.

docent

C-0414

709

maria.zdimalova@stuba.sk

link

Oddelenia katedry

skratka

názov oddelenia

vedúci oddelenia

OM

Oddelenie matematiky

prof. RNDr. Martin Kalina, CSc.

OAM1

Oddelenie aplikovanej matematiky 1

prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.

OAM2

Oddelenie aplikovanej matematiky 2

prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, CSc.

ODG

Oddelenie deskriptívnej geometrie

doc. RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.

KMaDGWiki: ClenoviaKatedry (last edited 2020-07-06 07:49:08 by xseligaa)