Výuka

  1. Stránky predmetov

  2. Prípravné kurzy 2016

  3. Prijímacie pohovory

  4. Bakalárske a magisterské štúdium

  5. PhD štúdium

  6. e-learning

Nové štúdium - Matematicko-počítačové modelovanie

Stránky predmetov

Prípravné kurzy 2016

Rozvrh a zadelenie študentov do skupín (vo formáte PDF).

Prijímacie pohovory

Vzorové testy z rokov 2002 - 2007 (vo formáte PDF).

Bakalárske a magisterské štúdium

Sylaby ako aj ďalšie informácie k predmetom bakalárskeho a magisterského štúdia.

PhD štúdium

Informácie o predmetoch postgraduálneho štúdia.

e-learning (Moodle)

http://moodle.math.sk/

Mathematica

KMaDGWiki: Vyuka (last edited 2016-09-06 09:18:35 by vajsablovam)