Nevlastné integrály prvého druhu

Pri počítaní integrálu $\int\limits_{-\infty}^b f(x)\,dx$ zo zrejmých dôvodov nemôžeme použiť vzťah (2.1). Preto postupujeme nasledovne

  1. Vypočítame integrál $F(a) = \int\limits_a^b f(x)\,dx$ ako funkciu dolnej hranice.
  2. Hľadáme $\lim_{a \rightarrow -\infty} F(a)$.
Pritom môžu nastať dva prípady.
Ak hľadaná limita existuje a je vlastná, hovoríme, že daný integrál konverguje.
Ak hľadaná limita neexistuje alebo je nevlastná, hovoríme, že daný integrál diverguje.
Analogicky postupujeme pri výpočte integrálu $\int\limits_a^{\infty} f(x)\,dx$.
Pri výpočte integrálu $\int\limits_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx$ postupujeme tak, že zvolíme ľubovoľné číslo $a \in \mathcal{R}$ a vypočítame integrály $\int\limits_{-\infty}^a f(x)\,dx$ $\int\limits_a^{\infty} f(x)\,dx$. Hľadaný integrál konverguje práve vtedy, ak konvergujú obidva počítané integrály a potom

\begin{displaymath}
\int\limits_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx =
\int\limits_{-\infty}^a f(x)\,dx +
\int\limits_a^{\infty} f(x)\,dx.
\end{displaymath}

Výpočet príslušných primitívnych funkcií v príkladoch tejto časti necháme na čitateľa. -


Príklad 13. Vypočítame nevlastné integrály prvého druhu
$\int_{-\infty}^0 x^2 e^{x^3}\,dx,\quad
\int_0^{\infty} \cos x\,dx,\quad
\int_a^...
...y} \frac{dx}{x^p},\ a~> 0,\ p > 0\quad
\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}$.


Riešenie:

\begin{displaymath}
\int_{-\infty}^0 x^2 e^{x^3}\,dx =
\lim_{a \rightarrow -\i...
...m_{a \rightarrow -\infty} \frac13 \left[ e^{x^3} \right]_a^0 =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
= \frac13 \lim_{a \rightarrow -\infty} \left( 1 - e^{a^3} \...
...c13 - \frac13 \lim_{a \rightarrow -\infty} e^{a^3} =
\frac13.
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
\int_0^{\infty} \cos x\,dx =
\lim_{b \rightarrow \infty} \...
...eft[ \sin x \right]_0^b =
\lim_{b \rightarrow \infty} \sin b.
\end{displaymath}

Posledná limita neexistuje, preto integrál diverguje.
Pri počítaní tretieho integrálu najskôr predpokladajme, že $p \neq 1$.

\begin{displaymath}
\int_a^{\infty} \frac{dx}{x^p} =
\lim_{b \rightarrow \inft...
...rightarrow \infty}
\left[ \frac{x^{-p+1}}{-p+1} \right]_a^b =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
= \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1}{1-p} (b^{1-p} - a^{1...
...\frac{1}{1-p} (\lim_{b \rightarrow \infty} b^{1-p} - a^{1-p}).
\end{displaymath}

Limita v poslednom výraze je $\infty$, ak $1-p > 0$ a rovná sa nule, ak $1-p < 0$. Preto integrál diverguje pre $p < 1$. Pre $p > 1$ je

\begin{displaymath}
\int_a^{\infty} \frac{dx}{x^p} = \frac{a^{1-p}}{p-1}.
\end{displaymath}

V prípade $p=1$ máme

\begin{displaymath}
\lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b \frac{1}{x}\,dx =
\li...
...ht]_a^b =
\lim_{b \rightarrow \infty} \ln b - \ln a~= \infty.
\end{displaymath}

Integrál preto diverguje aj v prípade $p=1$.
Integrovaná funkcia je párna. Preto podľa vlastnosti (2.10) platí

\begin{displaymath}
\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} =
2 \int_0^{\inft...
...im_{b \rightarrow \infty} \left[ \mbox{arctg}\,x \right]_0^b =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
= 2 \lim_{b \rightarrow \infty} (\mbox{arctg}\,b - 0) =
2 \frac{\pi}{2} - 0 = \pi.
\end{displaymath}

$\clubsuit$

Niekedy nie je potrebné zistiť presnú hodnotu nevlastného integrálu, ale máme len rozhodnúť či integrál konverguje alebo diverguje. Vtedy môžeme použiť nasledujúce kritériá.

Analogické kritériá platia pre konvergenciu nevlastných integrálov typu $\int\limits_{-\infty}^b f(x)\,dx$. Pri porovnávaní konvergencie integrálov často požívame výsledok predchádzajúceho príkladu, že $\int_a^{\infty} \frac{dx}{x^p},\ a~> 0,\ p > 0$ konverguje práve vtedy, ak $p > 1$. -


Príklad 14. Rozhodnite o konvergencii integrálov

\begin{displaymath}
I~= \int\limits_1^{\infty} \frac{dx}{1+x^{10}},\quad
J = \...
...{x+\sin^2 x},\quad
K~= \int\limits_0^{\infty} \sin (x^2)\,dx.
\end{displaymath}


Riešenie: V predchádzajúcom príklade sme ukázali, že $\int\limits_1^{\infty} \frac{1}{x^{10}}\,dx$ konverguje. Pretože pre všetky $x \geq 1$ je $\frac{1}{1+x^{10}} < \frac{1}{x^{10}}$, koverguje aj integrál $I = \int\limits_1^{\infty} \frac{1}{1+x^{10}}\,dx$.
V predchádzajúcom príklade sme ukázali, že $\int\limits_1^{\infty} \frac{1}{x}\,dx$ diverguje. Pretože $\lim_{x \rightarrow \infty}
\frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x+\sin^2 x}} = 1$, diverguje aj $J = \int\limits_1^{\infty} \frac{dx}{x+\sin^2 x}$.
Substitúciou $x=\sqrt{t}$ prevedieme daný integrál

\begin{displaymath}
K~= \int\limits_0^{\infty} \sin (x^2)\,dx =
\frac12 \int\l...
...\frac{\pi}{2}}^{\infty}
\frac{\sin t}{\sqrt{t}}\,dt.
\right)
\end{displaymath}

Prvý integrál je vlastný, lebo funkcia $\frac{\sin t}{\sqrt{t}}$ je ohraničená, keďže $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{\sqrt{t}} = 0$ (overte!). Druhý integrujeme metódou per partes

\begin{displaymath}
\int\limits_{\frac{\pi}{2}}^{\infty} \frac{\sin t}{\sqrt{t}...
...imits_{\frac{\pi}{2}}^{\infty} \frac{\cos t}{\sqrt{t^3}}\
dt.
\end{displaymath}

Pri výpočte sme použili

\begin{displaymath}
\left[ -\frac{\cos t}{\sqrt{t}} \right]_\frac{\pi}{2}^{\inft...
...}
\left[ -\frac{\cos t}{\sqrt{t}} \right]_\frac{\pi}{2}^b = 0.
\end{displaymath}

Pre všetky $t$ platí $\frac{\cos t}{\sqrt{t^3}} \leq \frac{1}{\sqrt{t^3}}$ a integrál $\int\limits_{\frac{\pi}{2}}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{t^3}}\,dt$ konverguje podľa predchádzajúceho príkladu. Preto aj integrál $\int\limits_{\frac{\pi}{2}}^{\infty} \frac{\cos t}{\sqrt{t^3}}\,dt$ konverguje, a tiež pôvodný integrál $K$ konverguje. $\clubsuit$