Nevlastné integrály

Ak sa v určitom integrále vyskytne neohraničený interval alebo neohraničená funkcia, hovoríme o nevlastnom integrále. Rozoznávame dva druhy nevlastných integrálov.

Naviac sa môže vyskytnúť kombinácia obidvoch uvedených možností, napríklad $\int\limits_0^{\infty} \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}}\,dx$.Subsections