Pojem krivky

Krivku $k$ si môžeme predstaviť ako súvislú dráhu pohybujúceho sa bodu $P$. Ak zvolíme karteziánsku súradnicovú sústavu $(O,{\bf i}, {\bf j}, {\bf k})$, poloha bodu $P=P(t)$ v čase $t$ je jednoznačne daná polohovým vektorom ${\bf p}(t)={\bf P}-{\bf O}$.

Obrázok 5.1: Krivka.
\begin{figure}
\centerline{\protect{\psfig{figure=g-obr1.eps,width=12cm}}}
\end{figure}Subsections