Integrovanie racionálnych funkcií

Pri integrovaní racionálnych funkcií využívame známy fakt (pozri [H]):
Každá racionálna funkcia sa dá vyjadriť ako súčet mnohočlena a rýdzo racionálnej funkcie.
-


Príklad 15. Vypočítame integrál $\int \frac{x^8+11x^6+15x^4+3x^3+12x^2-18x+27}{x^5+9x^3}\,dx$.


Riešenie:

 1. Danú racionálnu funkciu rozložíme na súčet mnohočlena a rýdzo racionálnej funkcie. Rozklad menovateľa na súčin je $x^3(x^2+9)$. Dostávame

  \begin{displaymath}
\frac{x^8+11x^6+15x^4+3x^3+12x^2-18x+27}{x^5+9x^3} =
\end{displaymath}


  \begin{displaymath}
= x^3 + 2x + \frac1x - \frac{2}{x^2} +
\frac{3}{x^3} - \frac{4x-5}{x^2+9}.
\end{displaymath}

 2. Integrál mnohočlena je jednoduchý $\int (x^3 + 2x)\,dx = \frac{x^4}{4} + x^2 + c$.
 3. Integrály prvých troch zlomkov sú jednoduché, integrál posledného je

  \begin{displaymath}
\int \frac{4x-5}{x^2+9}\,dx =
2 \int \frac{2x}{x^2+9}\,dx ...
...2+9} =
2 \ln(x^2+9) - \frac53 \mbox{arctg}\,\frac{x}{3} + c.
\end{displaymath}

 4. Výsledok je súčtom všetkých integrálov

  \begin{displaymath}
\int \frac{x^8+11x^6+15x^4+3x^3+12x^2-18x+27}{x^5+9x^3}\,dx =
\end{displaymath}


  \begin{displaymath}
= \frac{x^4}{4} + x^2 + \ln \vert x\vert + \frac2x - \frac{...
...x^2} -
2 \ln(x^2+9) + \frac53 \mbox{arctg}\,\frac{x}{3} + c.
\end{displaymath}

$\clubsuit$