Cvičenia

Vypočítajte integrály rýdzo racionálnych funkcií.

 95. $\int \frac{dx}{x^2+2x}$. 
 96. $\int \frac{dx}{x^2-1}$. 

97. $\int \frac{dx}{x^3+x}$. 98. $\int \frac{dx}{(x-1)(x+2)(x+3)}$.
99. $\int \frac{dx}{x(x+1)^2}$. 100. $\int \frac{2x^2+41x-91}{(x-1)(x+3)(x-4)}\,dx$.
101. $\int \frac{2\,dx}{x^2+2x+5}$. 102. $\int \frac{dx}{3x^2+5}$.
103. $\int \frac{dx}{x^3+1}\,dx$. 104. $\int \frac{dx}{x^3+x^2+x}$.
Vypočítajte integrály racionálnych funkcií.

 105. $\int \frac{x^2-5x+9}{x^2-5x+6}\,dx$.
 106. $\int \frac{5x^3+2}{x^3-5x^2+4x}\,dx$. 

107. $\int \frac{x^2\,dx}{x^2-6x+10}$. 108. $\int \frac{x^3+x+1}{x(x^2+1)}\,dx$.
109. $\int \frac{(x-1)^2}{x^2+3x+4}\,dx$. 110. $\int \frac{x^4}{x^4-1}\,dx$.
111. $\int \frac{2x-3}{(x^2-3x+2)^2}\,dx$. 112. $\int \frac{x^3+x-1}{x(x^2+1)}\,dx$.