Integrovanie mnohočlenov

Postup pri integrovaní mnohočlenu vyplýva zo vzťahu (1.3) a integrálu mocninnej funkcie. -


Príklad 10. Vypočítame $\int (5x^7 - 12x^3 + 3x^2 - 9)\,dx$.


Riešenie:

\begin{displaymath}
\int (5x^7 - 12x^3 + 3x^2 - 9)\,dx =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}= 5 \int x^7\,dx -
12 \int x^3\,dx + 3 \int x^2\,dx - 9 \int 1\,dx =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
= \frac58 x^8 - 3 x^4 + x^3 - 9 x + c.
\end{displaymath}

$\clubsuit$