Differences between revisions 1 and 129 (spanning 128 versions)
Revision 1 as of 2009-09-07 07:00:33
Size: 637
Editor: jenca
Comment:
Revision 129 as of 2019-09-13 11:19:42
Size: 3503
Editor: kalicka
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
## page was renamed from Pedagogika
Line 3: Line 4:
== Webové stránky predmetov ==  1. [[#a0| Stránky predmetov]]
 1. [[#a1| Prípravné kurzy 2018 ]]
 1. [[#a2| Prípravné kurzy 2019 ]]
 1. [[#a3| Prijímacie pohovory ]]
 1. [[#a4| Bakalárske a magisterské štúdium ]]
 1. [[#a5| PhD štúdium ]]
 1. [[#a6| e-learning ]]
 
Line 5: Line 13:
=== Predmety v zimnom semestri 2009/2010 === <<Pozor>>
[[http://www.math.sk/mpm | Nové štúdium - Matematicko-počítačové modelovanie]]
<<Pohov>>
Line 7: Line 17:
<<Anchor(a0)>>
== Stránky predmetov ==

 * [[KurzSeminarZProgramovania | Seminár z Programovania]]
Line 8: Line 22:
 * [[OperacneSystemy | Operačné systémy]]
 * [[KurzTeoriaPravdepodobnosti|Teória Pravdepodobnosti]]
 * [[KurzSochastickyKalkul|Stochastický Diferenciálny Počet]]
 * [[Numerika |Numerika]]
 * [[ZPPP|ZPPP]]
Line 9: Line 28:
=== Predmety v letnom semestri 2008/2009 ===
Line 11: Line 29:
 [[PedagogikaMinulySemester | Viď táto stránka]] <<Anchor(a1)>>

== Prípravné kurzy 2018 ==

Zoznam študentov prihlásených na kurzy a rozvrh


 * [[attachment:www_rozvrh.pdf | rozvrh |&do=get]]
 * [[attachment:www_stav.pdf | študenti SvF |&do=get]]
 * [[attachment:www_arch.pdf | študenti FA |&do=get]]
 

<<Anchor(a2)>>

== Prípravné kurzy 2019 ==

Prihlášky na kurzy

 * [[attachment:kurzSvF.docx | prihláška pre študentov SvF STU |&do=get]]
 * [[attachment:kurzM.docx | prihláška pre študentov Ústavu manažmentu STU |&do=get]]
 * [[attachment:kurzFA.docx | prihláška pre študentov FA STU |&do=get]]
 
Učebné texty

 * [[attachment:matika.pdf | učebné texty pre kurz matematiky |&do=get]]
 * [[attachment:deska.pdf | 1.časť úvodnej prednášky pre kurz deskriptívnej geometrie |&do=get]]
 * [[attachment:deska1.pdf | 2.časť úvodnej prednášky pre kurz deskriptívnej geometrie |&do=get]]
 * [[attachment:DG_Pracovne listy_kurz2019.pdf | pracovné listy pre kurz deskriptívnej geometrie |&do=get]]

Zoznam študentov prihlásených na kurzy a zadelenie do skupín
 * [[attachment:prihlaseni.pdf | zoznam |&do=get]]

Rozvrh kurzov
 * [[attachment:rozvrh.pdf | rozvrh |&do=get]]


<<Anchor(a3)>>
Line 15: Line 69:
Vzorové testy z rokov 2002 - 2007 (vo formáte PDF).  * [[attachment:svf_matematika_2002.pdf | 2002 |&do=get]]
 * [[attachment:svf_matematika_2003.pdf | 2003 |&do=get]]
 * [[attachment:svf_matematika_2004.pdf | 2004 |&do=get]]
 * [[attachment:svf_matematika_2005.pdf | 2005 |&do=get]]
 * [[attachment:svf_matematika_2006.pdf | 2006 |&go=get]]
 * [[attachment:svf_matematika_2007.pdf | 2007 |&do=get]]
Line 17: Line 76:
 * [[attachment:svf_matematika_2002.pdf | 2002]]
 * [[attachment:svf_matematika_2003.pdf | 2003]]
 * [[attachment:svf_matematika_2004.pdf | 2004]]
 * [[attachment:svf_matematika_2005.pdf | 2005]]
 * [[attachment:svf_matematika_2006.pdf | 2006]]
 * [[attachment:svf_matematika_2007.pdf | 2007]]
<<Anchor(a4)>>
== Bakalárske a magisterské štúdium ==

Sylaby ako aj ďalšie informácie k predmetom bakalárskeho a magisterského štúdia.

## * Sylaby
 * [[http://www.math.sk/skripta/index.html | Online verzia skrípt: Riešené úlohy z matematiky I.]]
 * [[attachment:skripta1.pdf | PDF verzia skrípt: Riešené úlohy z matematiky I.|&do=get]]
 * [[http://www.math.sk/skripta2/index.html | Online verzia skrípt: Riešené úlohy z matematiky II.]]
 * [[attachment:skripta2.pdf | PDF verzia skrípt: Riešené úlohy z matematiky II.|&do=get]]
 * [[http://www.math.sk/oldteach.html | Stará stránka so sylabami (toto bude čoskoro updatované a odstránené)]]
 * [[attachment:Monitoring_vzorovy test.pdf | MONITORING - vzorový test|&do=get]]
 <<Anchor(a5)>>
== PhD štúdium ==

Informácie o predmetoch postgraduálneho štúdia.

 * [[PhDPrednasky | Prednášky]]
 * [[PhDSylaby | Sylaby]]


<<Anchor(a6)>>
== e-learning (Moodle) ==

http://moodle.math.sk/

== Mathematica ==

 * [[MathematicaLicencie | Stav licenčného manažéra Wolfram Mathematica ]]

Výuka

  1. Stránky predmetov

  2. Prípravné kurzy 2018

  3. Prípravné kurzy 2019

  4. Prijímacie pohovory

  5. Bakalárske a magisterské štúdium

  6. PhD štúdium

  7. e-learning

Nové štúdium - Matematicko-počítačové modelovanie

Stránky predmetov

Prípravné kurzy 2018

Zoznam študentov prihlásených na kurzy a rozvrh

Prípravné kurzy 2019

Prihlášky na kurzy

Učebné texty

Zoznam študentov prihlásených na kurzy a zadelenie do skupín

Rozvrh kurzov

Prijímacie pohovory

Bakalárske a magisterské štúdium

Sylaby ako aj ďalšie informácie k predmetom bakalárskeho a magisterského štúdia.

PhD štúdium

Informácie o predmetoch postgraduálneho štúdia.

e-learning (Moodle)

http://moodle.math.sk/

Mathematica

KMaDGWiki: Vyuka (last edited 2019-09-13 11:19:42 by kalicka)