Licencie Mathematica používané v tomto momente

Online help is available at

http://reference.wolfram.com/network

MathLM Version: 12.0

MathLM Server: www-kmadg.svf.stuba.sk

Date: Wednesday, October 23 2019 20:35:20

License Usage Summary:

  • License Total Total

Program Class in Use Authorized


Mathematica B 2 15

MathKernel B 2 15

Sub Mathematica B 0 120

Sub MathKernel B 0 120

Licenses in Use:

  • License

Program Version Class Username Hostname Duration


Mathematica 12.0 B tomek gauss.math.sk 7:23:54

Mathematica 12.0 B ambroz gauss.math.sk 8:07:01

MathKernel 12.0 B tomek gauss.math.sk 7:23:51

MathKernel 12.0 B ambroz gauss.math.sk 8:06:58

Výuka Mathematiky Zimný semester 2019/2020

pondelok

8:00-9:50

0 voľných licencii

Oľga Stasšová, Mathematica

utorok

14:00-15:50

0 voľných licencii

Matej Medľa, Mathematica

utorok

16:00-17:50

2 voľných licencii

Peter Frolkovič, Prúdenie

štvrtok

14:00-15:50

0 voľne licencie

Lukáš Tomek, Diferenciálna geometria

štvrtok

16:00-18:50

3 voľne licencie

Róbert Čunderlík, MOP

piatok

9:00-13:00

0 voľných licencii

Jana Kalická, doktorandi**

**Výuka bude prebiehať v dňoch: 4.10, 11.10.

KMaDGWiki: MathematicaLicencie (last edited 2019-10-04 11:53:53 by xmacakm1)