Differences between revisions 30 and 31
Revision 30 as of 2017-07-17 08:48:30
Size: 1618
Editor: minarovam
Comment:
Revision 31 as of 2017-09-26 12:20:02
Size: 1613
Editor: minarovam
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 10: Line 10:
'''5. – 8. októbra 2017, Terchová, Slovensko, [[http://sipkova.sk/|chata Šípková]]''' '''5. – 8. októbra 2017, Oščadnica, Slovensko, [[http://www.penzionrami.sk/sk]]'''

KMDG SvF STU v Bratislave, FEI STU v Bratislave, FM UK, SŠDS, JSMF

PRASTAN 2017

Slovensko - česká konferencia

5. – 8. októbra 2017, Oščadnica, Slovensko, http://www.penzionrami.sk/sk

Téma konferencie: pravdepodobnosť, štatistika, numerická matematika a ich aplikákcie


Programový výbor

Organizačný výbor

Ubytovanie, strava a konferečný poplatok

Účastníci

Program

On-line registrácia

Dôležité termíny

Abstrakty

     

Programový výbor:

Kalina Martin

Nánásiová Oľga

Minárová Mária

Iveta Stankovičová

Hana Řezánková

Marek Malý

Tomáš Zelinský

Elena Pastuchová


Prastan 2007,Prastan 2013


KMaDGWiki: ProgramovyVybor17 (last edited 2017-10-04 11:02:51 by minarovam)