Differences between revisions 29 and 30
Revision 29 as of 2017-06-08 07:56:53
Size: 1578
Editor: kalina
Comment:
Revision 30 as of 2017-07-17 08:48:30
Size: 1618
Editor: minarovam
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 16: Line 16:
||<style="border:none;">'''[[ProgramovyVybor17|Programový výbor]]'''<<BR>><<BR>>'''[[OrganizacnyVybor17|Organizačný výbor]]'''<<BR>><<BR>>'''[[UbytovanieStravaAKonferencnyPoplatok17|Ubytovanie, strava a konferečný poplatok]]'''<<BR>><<BR>>'''[[Ucastnici17|Účastníci]]'''<<BR>><<BR>>'''[[Program17|Program]] '''<<BR>><<BR>>'''[[http://www.math.sk/dataform/public/form/prastan2017|On-line registrácia]]'''<<BR>><<BR>>'''[[terminy17|Dôležité termíny]] '''<<BR>><<BR>>'''[[abstrakty17|Abstrakty]]<<BR>><<BR>> '''||<style="border:none;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;||<^style="border:none;">'''Programový výbor:'''<<BR>><<BR>>Kalina Martin <<BR>><<BR>> Nánásiová Oľga <<BR>><<BR>>Minárová Mária <<BR>><<BR>>Iveta Stankovičová <<BR>><<BR>> Hana Řezánková <<BR>><<BR>> Marek Malý <<BR>><<BR>> Tomáš Zelinský<<BR>><<BR>> Elena Pastuchová <<BR>><<BR>>|| ||<style="border:none;">'''[[ProgramovyVybor17|Programový výbor]]'''<<BR>><<BR>>'''[[OrganizacnyVybor17|Organizačný výbor]]'''<<BR>><<BR>>'''[[UbytovanieStravaAKonferencnyPoplatok17|Ubytovanie, strava a konferečný poplatok]]'''<<BR>><<BR>>'''[[http://www.math.sk/dataform/public/list/prastan2017|Účastníci]]'''<<BR>><<BR>>'''[[Program17|Program]] '''<<BR>><<BR>>'''[[http://www.math.sk/dataform/public/form/prastan2017|On-line registrácia]]'''<<BR>><<BR>>'''[[terminy17|Dôležité termíny]] '''<<BR>><<BR>>'''[[abstrakty17|Abstrakty]]<<BR>><<BR>> '''||<style="border:none;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;||<^style="border:none;">'''Programový výbor:'''<<BR>><<BR>>Kalina Martin <<BR>><<BR>> Nánásiová Oľga <<BR>><<BR>>Minárová Mária <<BR>><<BR>>Iveta Stankovičová <<BR>><<BR>> Hana Řezánková <<BR>><<BR>> Marek Malý <<BR>><<BR>> Tomáš Zelinský<<BR>><<BR>> Elena Pastuchová <<BR>><<BR>>||

KMDG SvF STU v Bratislave, FEI STU v Bratislave, FM UK, SŠDS, JSMF

PRASTAN 2017

Slovensko - česká konferencia

5. – 8. októbra 2017, Terchová, Slovensko, chata Šípková

Téma konferencie: pravdepodobnosť, štatistika, numerická matematika a ich aplikákcie


Programový výbor

Organizačný výbor

Ubytovanie, strava a konferečný poplatok

Účastníci

Program

On-line registrácia

Dôležité termíny

Abstrakty

     

Programový výbor:

Kalina Martin

Nánásiová Oľga

Minárová Mária

Iveta Stankovičová

Hana Řezánková

Marek Malý

Tomáš Zelinský

Elena Pastuchová


Prastan 2007,Prastan 2013


KMaDGWiki: ProgramovyVybor17 (last edited 2017-10-04 11:02:51 by minarovam)