Differences between revisions 49 and 50
Revision 49 as of 2013-05-06 13:30:30
Size: 2100
Editor: vaclavikova
Comment:
Revision 50 as of 2017-04-28 10:44:49
Size: 2179
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 24: Line 24:
 * '''[[Programový výbor]]'''  * '''[[ProgramovyVybor|Programový výbor]]'''
Line 26: Line 26:
 * '''[[Organizačný výbor ]]'''  * '''[[OrganizacnyVybor|Organizačný výbor]]'''
Line 28: Line 28:
 * '''[[Ubytovanie, strava a konferečný poplatok]]'''  * '''[[UbytovanieStravaAKonferencnyPoplatok|Ubytovanie, strava a konferečný poplatok]]'''
Line 30: Line 30:
 * '''[[Účastníci]]'''  * '''[[Ucastnici|Účastníci]]'''

KMDG SvF STU v Bratislave, FM UK, SŠDS, JSMF

PRASTAN 2013

Slovensko - Česká konferencia

27. – 29. mája 2013, Kočovce, Slovensko


Téma konferencie: pravdepodobnosť, štatistika so zameraním na zhlukovacie metódy a iné viacrozmerné štatistické techniky, numerická matematika a jej aplikákcieHistória: || Prastan 2007||


CategoryHomepage

KMaDGWiki: PRASTAN2013 (last edited 2017-04-28 10:44:49 by jenca)