KMDG SvF STU v Bratislave, FM UK, SŠDS, JSMF

PRASTAN 2013

Slovensko - Česká konferencia

27. – 29. mája 2013, Kočovce, Slovensko


Téma konferencie: pravdepodobnosť, štatistika so zameraním na zhlukovacie metódy a iné viacrozmerné štatistické techniky, numerická matematika a jej aplikákcie


KONFERENČNÝ POPLATOK

Platí sa v hotovosti na mieste.

UBYTOVANIE - cenník

Učebno - výcvikové zariadenie Kočovce

Cena za ubytovanie je stanovená za lôžko / deň. K cene za ubytovanie sa pripláca daň obci za ubytovanie 0,50 Eur/osoba/deň.

Uvedené ceny sú vrátane DPH.

KMaDGWiki: UbytovanieStravaAKonferencnyPoplatok (last edited 2013-03-27 14:39:02 by vaclavikova)