Differences between revisions 1 and 50 (spanning 49 versions)
Revision 1 as of 2013-01-11 10:50:09
Size: 1599
Editor: nanasiova
Comment:
Revision 50 as of 2017-04-28 10:44:49
Size: 2179
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 8: Line 8:
[[http://www.math.sk/wiki/FrontPageEn|KMDG,]] SvF STU, Bratislava,
[[http://http://www.ssds.sk/|SŠDS ]], [[http://www.jsmf.eu.sk|JSMF]]
[[http://www.math.sk/wiki/FrontPageEn|KMDG]] [[http://www.svf.stuba.sk/|SvF STU v Bratislave]],
[[http://www.fm.uniba.sk/|FM UK ]],
[[
http://www.ssds.sk/|SŠDS ]], [[http://www.jsmf.eu.sk|JSMF]]
Line 13: Line 14:
~+'''Medzirodná konferencia'''+~ ~+'''Slovensko - Česká  konferencia'''+~
Line 15: Line 16:
'''Máj 27 – 29, 2013, [[http://www.ssgg.sk/scg/kocovce.htm|Kočovce]], Slovensko''' '''27. – 29. mája 2013, [[http://www.kocovce.sk/|Kočovce]], Slovensko'''
Line 19: Line 20:
'''Téma konferencie:''' pravdepodobnosť, štatistika so zameraním na zhlukovacie metódy a iné viacrozmerné štatistické techniky, numerická matematika '''Téma konferencie:''' pravdepodobnosť, štatistika so zameraním na zhlukovacie metódy a iné viacrozmerné štatistické techniky, numerická matematika a jej aplikákcie
Line 23: Line 24:
 * '''[[International Scientific Programme Committee]]'''  * '''[[ProgramovyVybor|Programový výbor]]'''
Line 25: Line 26:
 * '''[[Organizing committee ]]'''  * '''[[OrganizacnyVybor|Organizačný výbor]]'''
Line 27: Line 28:
 * '''[[Conference venue, accommodation and fee]]'''  * '''[[UbytovanieStravaAKonferencnyPoplatok|Ubytovanie, strava a konferečný poplatok]]'''
Line 29: Line 30:
 * '''[[Participants]]'''  * '''[[Ucastnici|Účastníci]]'''
Line 31: Line 32:
 * '''[[Programme_]] '''  * '''[[Program]] '''
Line 33: Line 34:
 * '''[[Abstracts]] '''  * '''[[Abstrakty]] '''
Line 35: Line 36:
 * '''[[Travelling]]'''

 * '''[[Organizers]]'''
 * '''[[Doprava]]'''
Line 40: Line 39:
 * '''[[Link to photoalbum]]'''  * '''[[Foto-album]]'''
Line 42: Line 41:
 * '''Important dates '''
                               * [[Application form]]...should be submitted before '''31st March, 2011,''' to valaskova@math.sk
                             *'''Abstract''' should be submitted by '''30th April 2011''', up to 3 pages, in LaTeX ([[attachment:QS2011-Author.tex|tex]]) to Ľubica Valášková, e-mail address: valaskova@math.sk, with subject "'''''surname_QS2011'''''"

 * '''Dôležité termíny '''
                             * [[attachment:Prihlasovaci_formular_PRASTAN2013.xls|Prihlasovaci formular|&do=get]] do '''31.3. 2013,''' e-mailom na adresu prastan-2013@math.sk
                             *'''abstrakt''' ...................do '''10.5. 2013''', najviac 2 strany - formát pdf - Zborník abstraktov bude internetový na web-stránke konferencie PRASTAN 2013
                             *'''článok''' ..................... do '''30.6.2013''' bude uverejnený špeciálnom čísle časopisu '''Forum Statisticum Slovacum''', ([[attachment:PRASTAN-LaTeX.zip|tex|&do=get]], [[attachment:Prastan2013-meno.doc|doc|&do=get]], [[attachment:Prastan2013-meno.docx|docx|&do=get]]), a pdf, alebo, ak píšete v MS-worde, poslať treba pdf bez číslovania stránok
                              
                                *'''e-mailová adresa:''' prastan-2013@math.sk, predmet "'''''priezvisko_PN2013'''''"
Line 49: Line 52:
'''History:''' Quantum Structures
|| [[http://www.math.sk/olga/konferencie.html| 2007]]|| || [[http://www.math.sk/olga/Quantum_structure2009/qs2009.html| 2009]]||
'''História:'''
|| [[http://mathematics.fpv.umb.sk/_archiv_konf/prastan/index.htm|Prastan 2007]]||

KMDG SvF STU v Bratislave, FM UK, SŠDS, JSMF

PRASTAN 2013

Slovensko - Česká konferencia

27. – 29. mája 2013, Kočovce, Slovensko


Téma konferencie: pravdepodobnosť, štatistika so zameraním na zhlukovacie metódy a iné viacrozmerné štatistické techniky, numerická matematika a jej aplikákcieHistória: || Prastan 2007||


CategoryHomepage

KMaDGWiki: PRASTAN2013 (last edited 2017-04-28 10:44:49 by jenca)