Revision 47 as of 2020-02-17 11:45:17

Clear message

Licencie Mathematica používané v tomto momente

Online help is available at

http://reference.wolfram.com/network

MathLM Version: 12.1

MathLM Server: www-kmadg.svf.stuba.sk

Date: Saturday, September 26 2020 23:24:02

License Usage Summary:

  • License Total Total

Program Class in Use Authorized


Mathematica B 0 1000

MathKernel B 0 1000

Sub Mathematica B 0 8000

Sub MathKernel B 0 8000

Licenses in Use:

  • License

Program Version Class Username Hostname Duration


Výuka Mathematiky Letný semester 2019/2020

streda

10:00-11:50

4 voľne licencie

Adam Šeliga, Optimalizácia experimentu

streda

12:00-13:50

3 voľne licencie

Mária Minárová, Biomechanika