Revision 39 as of 2019-09-26 09:36:08

Clear message

Licencie Mathematica používané v tomto momente

Online help is available at

http://reference.wolfram.com/network

MathLM Version: 12.1

MathLM Server: www-kmadg.svf.stuba.sk

Date: Wednesday, September 23 2020 19:46:25

License Usage Summary:

  • License Total Total

Program Class in Use Authorized


Mathematica B 1 1000

MathKernel B 0 1000

Sub Mathematica B 0 8000

Sub MathKernel B 0 8000

Licenses in Use:

  • License

Program Version Class Username Hostname Duration


Mathematica 12.1 B ambroz gauss.math.sk 7:14:59

Výuka Mathematiky Zimný semester 2019/2020

utorok

14:00-16:50

0 voľných licencii

Matej Medľa, Mathematica

štvrtok

16:00-17:50

3 voľne licencie

Róbert Čunderlík, MOP

piatok

9:00-13:00

0 voľných licencii

Jana Kalická, doktorandi**

Výuka bude prebiehať v dňoch: 4.10